TAK FOR SIDST! - OG PÅ GENSYN I 2020 😉

HENT SLIDES OG OPLÆG FRA SPORENE

DELTAG I EVALUERINGEN

Viden og indsigt – veje til en bæredygtig udvikling

Perspektiver på natur, miljø og planlægning for vores fremtid og realisering af verdensmålene

I plenumstarten vil vi med hjælp fra Anja Philip gå tæt på historien om Verdensmålene og vi forsøger også at forholde os til fremtiden. Blandt andet Mogens Lykketoft og Clara Halvorsen deltager i åbningen af konferencen.

Fortalere og kritikere har ordet fra salen. Vi involverer deltagerne mere end tidligere, således de kan gå til sessionerne med en fornemmelse af at både hovedmål og delmål er ’vores mål’. Spørgsmål rettes til paneldeltagere som har haft FNs Verdensmål inde under huden i dagligdagen.

Programmet i hovedtræk

Konferencen foregår over 2 dage på Nyborg Strand. 9 hovedtemaer er igen i år delt op i selvstændige sessioner, som man frit kan vælge i mellem. Sessionerne har hver en varighed på 1½ timer. Vi vil i størst mulige udstrækning have en bæredygtig konference – i teori såvel som i praksis ..

Seneste nyheder

At bevare og ændre vaner i Julen

Artikeluddrag hentet fra Karen Lumholt, Grøn Forskel Så nærmer julen sig, og igen forventer små og store familiemedlemmer en masse (næsten) overflødige ting, som symboliserer kærlighed – men i sig selv også repræsenterer overforbrug, klimabelastning [...]

Gode ideer til Natur & Miljø 2020?

Blikket er rettet mod og med klimahåndtering. Natur & Miljø 2020 ønskes gennemført i et konstruktivt samarbejde mellem virksomheder, organisationer og offentlige instanser, der arbejder for og med planlægning, natur og miljø. Du kan bidrage [...]

Landets første klimalov …

Hvad står der egentlig i den nye klimalov? De meget overordnede linjer følger herunder. Klimaloven sikrer, at Danmark arbejder for at reducere sine udledninger med 70 procent i 2030 ift. 1990 og mod klimaneutralitet i [...]

FNs verdensmål